LIVE -STREAM

Ak by ste si chceli pozrieť video-záznamy z ročníkov 2012-2017, všetky nájdete tu.

Newsletter

Zaregistrovať

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2016 - 2017, Grantová zmluva, č. 723000

Novinky

všetky novinky