Uhádnete, ktoré predmety obľuboval predseda SAV - RNDr. Pavlol Šajgalík, DrSc.?

Slovenská akadémia vied je spoluorganizátorom Noci výskumníkov od počiatkov festivalu. Každoročne garantuje odbornú kvalitu programovej ponuky vo všetkých miestach konania festivalu a prezentácie jej výskumných ústavov patria k tým najlákavejším. Okrem množstva vynikajúcich vedcov, ktorí stoja za úspešnou spoluprácou, je to aj profesionálny a zanietený prístup jej predsedu, prof. RNDr. Pavla Šajgalíka, DrSc. ktorý si na angažovanom zapojení a prezentácii SAV počas Noci výskumníkov zakladá. Napriek jeho veľkej pracovnej vyťaženosti sme získali tri odpovede na naše zvedavé otázky.

  • Čo sa Vám na podujatí Noc výskumníkov páči?
    Páči sa mi neuveriteľný záujem verejnosti. Najviac ma však oslovil fakt, že prichádzajú mladí ľudia, alebo aj deti, ktoré majú oveľa viac vedomostí o tom, čo vystavujeme, ako sme očakávali.

  • Mali ste v škole obľúbený predmet? Ktorý to bol a prečo?
    Moje obľúbené predmety boli matematika a fyzika. Obľúbené boli preto, lebo som sa ich nemusel učiť. Išlo o tak logické súvislosti, že toto vzdelávanie nevyžadovalo takmer žiadne moje úsilie.

  • Aký vedecký vynález alebo inováciu najčastejšie používate?
    Okuliare

Newsletter

Zaregistrovať

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2016 - 2017, Grantová zmluva, č. 723000

Novinky

všetky novinky

Darujte 2% pre FESTIVAL VEDY

Aj v roku 2018 môžete prispieť 2% na podporu a popularizáciu slovenskej vedy v spoločnosti. Ako sme využili 2% v minulosti? V roku 2017 Vaše 2% pomohli zorganizovať podujatie...