Vedecká cukráreň: Sú počítačové hry len stratou času?

Pozývame vás do júnovej vedeckej cukrárne, v ktorej budeme diskutovať o netradičnom využití herných technológií a počítačových simulácií ľudského správania.

V utorok 20. 6. 2017 o 9.00 hod. privítame Ing. Marcela Kvassaya výskumného pracovníka Ústavu informatiky SAV a externého doktoranda FIIT STU v odbore aplikovaná informatika. Prednáška sa bude zaoberať špeciálnym typom "vážnej hry" určenej na virtuálny výcvik príslušníkov bezpečnostných síl. V tejto súvislosti priblíži aj problematiku realistických simulácií ľudského správania, ktoré sú nutnou podmienkou na to, aby bola taká "výcviková hra" využiteľná v praxi. Júnová vedecká cukráreň je sprievodným podujatím festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2017.

Miesto podujatia: budova CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava, konferenčná sála 2. posch.

Zdroj: CVTI SR partner a organizátor Európskej noci výskumníkov

Newsletter

Zaregistrovať

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2016 - 2017, Grantová zmluva, č. 723000

Novinky

všetky novinky