PRESS

Európska noc výskumníkov 2017

tlačové podklady pre r. 2017 sú v príprave

ARCHÍV 2016:

Európpska noc výskumníkov -  Informačný špeciál

EuraActiv.sk pripravil Špeciál venovaný festivalu plný zaujímavých tém z rôznych oblastí výskumu.

Európska noc výskumníkov v Bratislave

Európska noc výskumníkov v Košiciach

Európska noc výskumníkov v B. Bystrici

Európska noc výskumníkov v Žiline

Európska noc výskumníkov v Poprade

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2016 - 2017, Grantová zmluva, č. 723000

Novinky

všetky novinky