Program - časový harmonogram

Stará tržnica, Nám. SNP, Bratislava, 9:00 - 1:00, vstup voľný

9.00 - otvorenie Starej tržnice pre verejnosť
9.00 - 13.00  
 • 70 vedeckých prezentácií, vedecká show, moderátor, súťaže
13.30 – 14.00 
 • Vlado Voštinár - oboznamuje divákov s popoludňajším programom
 • GreenWay – spájame mestá (Elektromobil cestuje Slovenskom z Banskej Bystrice cez Žilinu do Bratislavy)
14.00 – 15.00 - ZDRAVIE A MEDICÍNA BUDÚCNOSTI
 • prvá tematická, vedecká diskusia

15.00 - 16.00
 • diskusia a súťaže pre verejnosť viažuce sa k predmetu diskusie o zdraví a medicíne
 • „Cestovanie po tržnici s moderátorom a kamerou“ - predstavovanie vedeckých stánkov, rozhovory s vedcami
 • GreenWay – spájame mestá (Elektromobil cestuje Slovenskom zo Žiliny cez Banskú Bystricu do Bratislavy, priebežné informácie o pohybe elektromobilu)
16.00 – 17.00 - DOPRAVA BUDÚCNOSTI
 • druhá tematická, vedecká diskusia

16.30 - 17.30 - PRIEMYSEL A PRÁCA BUDÚCNOSTI
 • tretia tematická, vedecká diskusia
 • miesto konania - NuSpirit klub, Luxor pasáž, Štúrova ulica 3

17.00 – 17.15
 • diskusia a súťaže pre verejnosť viažuce sa k predmetu diskusie o doprave budúcnosti
17.15 – 17.30 - BILLY BARMAN 
17.30 – 18.00
 • „Cestovanie po tržnici s moderátorom a kamerou“ - predstavovanie vedeckých stánkov, rozhovory s vedcami
17.30 - 18.30 - ŽIVOTNÉ PROSTREDIE BUDÚCNOSTI
 • štvrtá tematická, vedecká diskusia
 • miesto konania - NuSpirit klub, Luxor pasáž, Štúrova ulica 3
  Viac informácii
18.00 – 18.30 - SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE NOCI VÝSKUMNÍKOV 2015
 • príhovory Petra Pellegriniho, predsedu NRSR, Juraja Draxlera, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, hlavných organizátorov a partnerov podujaita
18.40 – 19.40 - ČLOVEK BUDÚCNOSTI
 • piata tematická, vedecká diskusia

20.05 – 21.05 - INFORMAČNÁ BUDÚCNOSŤ
 • šiesta, tematická, vedecká diskusia

21.40 – 22:40 - DOBRÚ CHUŤ V BUDÚCNOSTI
 • siedma, tematická, vedecká diskusia

23:00 - 23:30 - Laserová show, Billy Barman
23:30 - 1:00 - DJ Tagger

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ.

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2014 - 2015, Grantová zmluva, č. 633288.

TAJUPLNÉ CUNAMI NA SLNKU

Pozývame vás do Letného špeciálu vedeckej kaviarne, kde budeme diskutovať o novom fenoméne, ktorý bol pozorovaný pri veľkorozmerných tlakových vlnách na Slnku. Vo štvrtok 1...

VEDA DETSKÝMI OČAMI

V sobotu, 9. júla od 9:00 – 14:00 na námestí Milana Rastislava Štefánika v Bratislave Vás čaká bohatý zábavno-náučný program pre rodiny s deťmi plný divadla, vedeckých expe...

STARTUP SHOW NA DANUBE UP

Atraktívna prezentácia inovatívnych nápadov a startup projektov  súvisiacich s vodou a jej ochranou zo Slovenska, Nemecka, Holandska, Rakúska a Malty. Príďte sa v piatok, 8. jú...

VODA AKO STRATEGICKÁ SUROVINA

Príďte si vypočuť odborníkov, v piatok, 8. júla o 15:00 na Námestie Milana Rastislava Štefánika v Eurovei v Bratislave. Moderovaná vedecko-popularizačná diskusia bude venovan...