Europa Shopping Center

Europa Shopping Center

28.9.2018, piatok, 9:00 - 21:00, vstup voľný


Slávnostné otvorenie festivalu sa bude konať o 10:00 v prítomnosti organizátorov a partnerov podujatia.

V priestoroch nákupného centra Europa Shopping Centre uvidíte vedecké stánky a prezentácie z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Žilinskej univerzity, ale predstavia sa aj inovatívne firmy, Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Energoland, CVTI SR - Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica a viaceré výskumné ústavy SAV. 

Preštudujte si o programe viac: