Falling Walls Lab Slovakia

Podujatie Falling Walls Lab Slovakia sa uskutoční dňa 29. septembra 2017 v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK v Bratislave.

Falling Walls Lab Slovakia organizuje Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci s významnými slovenskými univerzitami, SAV a SOVVA, o.z.. Falling Walls Lab Slovakia je zároveň sprievodným podujatím Európskej noci výskumníkov 2017.

Cieľom podujatia Falling Walls Lab je podporiť vedecké a podnikateľské inovácie, iniciovať a rozvíjať výmenu nápadov, inšpirácií a poznatkov medzi výnimočnými výskumníkmi a profesionálmi z rôznych oblastí. 

Online prihlasovanie je otvorené do 10. septembra 2017.

Ďalšie informácie a online prihlášku nájdete na: http://www.falling-walls.com/lab/apply a http://uniba.sk/projekty/fwl.

http://www.falling-walls.com/lab/apply

 (Zdroj: www.falling-walls.com)

Kontakt:

Univerzita Komenského v Bratislave
Email: fwlslovakia@uniba.sk
www.uniba.sk/projekty/fwl

Falling Walls Lab
Falling Walls Foundation
Chausseestrasse 8E
10115 Berlin, Germany
Email: lab@falling-walls.com
Phone: +49 30 609 88 39 71
www.falling-walls.com

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2016 - 2017, Grantová zmluva, č. 723000

Novinky

všetky novinky

Súťaže pre každého

Aj tento rok pre Vás v rámci Európskej noci výskumníkov 2017 chystáme niekoľko zaujímavých súťaží, v ktorých budete môcť naplno prejaviť Vašu fantáziu, kreativitu, vedomosti a ...