SNM – Prírodovedné múzeum

29.9.2017, piatok, 9:00 - 24:00, (posledný vstup o 23:30 h)
vstup voľný

HRANICE POZNANIA

Slovenské národné múzeum - Prírodovedné múzeum sa aj tento rok - už tradične zapája do medzinárodného podujatia Noc výskumníkov - oslavy vedy a vedeckého bádania. 

Program:

Na príprave programu pracujeme

******
Vzhľadom na možnosti priestorov je potrebné dohodnúť návštevu pre skupiny vopred na objednávku
mailom: mastenova@snm.sk / jozef.somogyi@snm.sk   príp. tel.: 02-20469154 / 02-20469127

******

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2016 - 2017, Grantová zmluva, č. 723000

Novinky

všetky novinky

Súťaže pre každého

Aj tento rok pre Vás v rámci Európskej noci výskumníkov 2017 chystáme niekoľko zaujímavých súťaží, v ktorých budete môcť naplno prejaviť Vašu fantáziu, kreativitu, vedomosti a ...

Možnosť prezentácie výskumu v Bruseli

Od 2015 sa v Bruseli každý september koná podujatie s názvom "Science is wonder-ful". Tento rok sa bude konať 26. a 27. septembra v bruselskom Parlamentáriu. Každá krajina, kto...