Sprievodné podujatia

Pred i počas Európskej noci výskumníkov 2017 môžete navštíviť pestrú ponuku sprievodných podujatí. V spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií pre vás pripravujeme vedecké kaviarne a cukrárne. S prehľadom zaujímavých vedeckých tém podnetných pre diskusiu.

Bližší program zverejníme onedlho

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2016 - 2017, Grantová zmluva, č. 723000

Novinky

všetky novinky

Súťaže pre každého

Aj tento rok pre Vás v rámci Európskej noci výskumníkov 2017 chystáme niekoľko zaujímavých súťaží, v ktorých budete môcť naplno prejaviť Vašu fantáziu, kreativitu, vedomosti a ...