Program Hvezdáreň Medzev

29.9.2017, piatok,
Pracovisko Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria, ktoré je kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja.


Program       

Na príprave programu pracujeme

Organizátori podujatia: Hvezdáreň Medzev a CVČ – Regionálne centrum mládeže v Košiciach.

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2016 - 2017, Grantová zmluva, č. 723000

Novinky

všetky novinky

Súťaže pre každého

Aj tento rok pre Vás v rámci Európskej noci výskumníkov 2017 chystáme niekoľko zaujímavých súťaží, v ktorých budete môcť naplno prejaviť Vašu fantáziu, kreativitu, vedomosti a ...