Realita virtuálnej reality

  • Téma: Pokročilé nástroje, vizualizácie virtuálnych svetov, Informačné a telekomunikačné technológie
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach,
  • Prednášajúci: doc. Ing. Branislav Sobota PhD., Ing. Štefan Korečko PhD., Ing. Marián Hudák,
  • Dátum a čas začiatku: 29. 09. 2017 14:30

Informácie

Obsah prednášky:
Prezentácia prináša opis virtuálnej reality a jej technológií na báze opisu 3D virtualizačného reťazca. Majoritným podkladom tejto prezentácie  sú výstupy a výsledky získané v rámci riešenia výskumných a príp. iných projektov v laboratóriu LIRKIS fungujúceho na KPI FEI TU Košice. Prezentácia bude obsahovať jednak opis dostupných technických zariadení, ale aj postprodukčných procesov po ich použití vrátane modelovacích postupov. Hlavnou časťou bude najmä snímacia a vizualizačná časť. Táto obsahuje jednak opis technológií najmä zmiešanej reality, ako aj opis pracoviska VR vytvoreného na KPI FEI TU Košice zahrňujúce aj opis unikátnej virtuálnej jaskyne.

Newsletter

Zaregistrovať

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2016 - 2017, Grantová zmluva, č. 723000

Novinky

všetky novinky

Darujte 2% pre FESTIVAL VEDY

Aj v roku 2018 môžete prispieť 2% na podporu a popularizáciu slovenskej vedy v spoločnosti. Ako sme využili 2% v minulosti? V roku 2017 Vaše 2% pomohli zorganizovať podujatie...