Mechanochémia: Environmentálne prijateľná metóda pre prípravu nanomateriálov

  • Téma: Chémia
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied
  • Prednášajúci: RNDr. Matej Baláž, PhD.,
  • Dátum a čas začiatku: 29. 09. 2017 15:00

Informácie

Obsah prednášky:
Mlieť sa dajú aj iné veci ako káva a pre niektorých z nás je to dokonca zamestnanie. Zjednodušene povedané, uskutočňujeme CHEMické reakcie tým, že dodávame reagujúcim látkam MECHanickú energiu pomocou mletia. Jednoslovne možno náš vedný odbor nazvať MECHANOCHÉMIA. Mechanochemický prístup je prijateľný pre životné prostredie, nakoľko je možné pripraviť nanomateriály bez využitia toxických organických rozpúšťadiel. V prednáške bude stručne spomenutá história tejto rozvíjajúcej sa vednej oblasti a budú uvedené zaujímavé výsledky, ktoré sa získali na Ústave geotechniky SAV v Košiciach. Konkrétne budú spomenuté pokusy s vaječnou škrupinkou, príprava strieborných nanočastíc mletím s oregánom, či materiálov využiteľných v medicíne a optoelektronike explozívnymi reakciami.

Newsletter

Zaregistrovať

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2016 - 2017, Grantová zmluva, č. 723000

Novinky

všetky novinky

Darujte 2% pre FESTIVAL VEDY

Aj v roku 2018 môžete prispieť 2% na podporu a popularizáciu slovenskej vedy v spoločnosti. Ako sme využili 2% v minulosti? V roku 2017 Vaše 2% pomohli zorganizovať podujatie...