Lab - Prednášky

Názov: Má Bratislava pamäť?
Téma: Dejiny, Spoločnosť a kultúra
Prezentujúci: Doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Čas: 29. 09. 2017 15:30

Názov: Elektrónová mikroskopia ako inšpirácia pre dizajn
Téma: Genetika, Biológia, Architektúra, Dizajn
Prezentujúci: RNDr. Marta Novotová, CSc. a Mgr.art. Martin Baláž, ArtD., Ing. Ivo Vávra, CSc. Centrum biovied, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, SAV a Ústav dizajnu, Fakulta architektúry, STU
Čas: 29. 09. 2017 16:30

Názov: Vplyv kofeínu na činnosť mozgu
Téma: Medicína, Lekárske vedy, Zdravie
Prezentujúci: Martin Pekarčík, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Čas: 29. 09. 2017 17:30

Názov: Všeobecný prierez translatológiou
Téma: Prekladateľstvo, tlmočníctvo, Jazykoveda
Prezentujúci: Silvia Ružičková,
Čas: 29. 09. 2017 18:15

Názov: Z kartotéky utajovaných skutočností. Pôsobenie komunistickej cenzúry na prelome 50. a 60. rokov. 
Téma: História
Prezentujúci: Marína Zavacká, Historický ústav SAV a Filozofická fakulta Univerzity Komenského
Čas: 29. 09. 2017 19:00

Newsletter

Zaregistrovať

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2016 - 2017, Grantová zmluva, č. 723000

Novinky

všetky novinky

Darujte 2% pre FESTIVAL VEDY

Aj v roku 2018 môžete prispieť 2% na podporu a popularizáciu slovenskej vedy v spoločnosti. Ako sme využili 2% v minulosti? V roku 2017 Vaše 2% pomohli zorganizovať podujatie...