S ďalekohľadom na cestách

  • Téma: Astronómia
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Informácie

Hlavným cieľom prezentácie je prebudiť záujem mladých ľudí o vedu a ponúknuť im možnosť zaujímavo stráviť svoj voľný čas prostredníctvom jednoduchého, a zároveň pôsobivého experimentu – pozorovania vesmírnych objektov pomocou astronomických ďalekohľadov. Pozorovať budeme objekty dennej a večernej oblohy pomocou astronomických ďalekohľadov, v prípade nepriaznivého počasia bude zabezpečené virtuálne pozorovanie. Ďalšími aktivitami budú krátke astronomické prednášky, premietanie astronomických filmov a prezentácií.

Newsletter

Zaregistrovať

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2016 - 2017, Grantová zmluva, č. 723000

Novinky

všetky novinky