Neviditeľný prach okolo nás

  • Téma: Geotechnika
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Ústav geotechniky SAV

Informácie

Ukážky merania veľkosti a koncentrácie prachových častíc v ovzduší laserovým spektrometrom. Prezentácia in situ meraní v reálnom čase s s grafickým výstupom na obrazovku PC priamo v priestore výstavy. Odborníci návštevníkom vysvetlia vplyv a účinok prachových častíc na dýchacie cesty človeka v závislosti na veľkosti častíc, hmotnostnej a početnej koncentrácie častíc.

Newsletter

Zaregistrovať

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2016 - 2017, Grantová zmluva, č. 723000

Novinky

všetky novinky

Darujte 2% pre FESTIVAL VEDY

Aj v roku 2018 môžete prispieť 2% na podporu a popularizáciu slovenskej vedy v spoločnosti. Ako sme využili 2% v minulosti? V roku 2017 Vaše 2% pomohli zorganizovať podujatie...