Svet minerálov

  • Téma: Geotechnika, Zem, Geológia, Geografia
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Ústav geotechniky SAV

Informácie

V rámci prezentácie bude priblížený svet minerálov a nerastov, denne využívaných v praxi. Na základe Mohsovej stupnice tvrdosti sa budú môcť žiaci základných a stredných škôl oboznámiť s rôznymi druhmi minerálov a ich kryštalografickými sústavami, budú mať taktiež možnosť odskúšať si tvrdosť minerálov vrypom do skla, ako aj oboznámiť sa s výskytom minerálov a nerastov na území Slovenska.
Viac informácií:
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied

Newsletter

Zaregistrovať

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2016 - 2017, Grantová zmluva, č. 723000

Novinky

všetky novinky

Darujte 2% pre FESTIVAL VEDY

Aj v roku 2018 môžete prispieť 2% na podporu a popularizáciu slovenskej vedy v spoločnosti. Ako sme využili 2% v minulosti? V roku 2017 Vaše 2% pomohli zorganizovať podujatie...