Farebný 3D svet

  • Téma: Informačné a telekomunikačné technológie, Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy, Technika
  • Miesto konania: Europa Shopping Centre
  • Prezentuje: Centrum vedecko technických Informácií, Slovenskej Republiky - Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica

Informácie

Prezentácia farebných výstupov 3D tlače: didaktických a učebných pomôcok, geografických skladačiek, hlavolamov a rébusov, vytvorených za pomoci 3D tlače a CNC nástrojov.

Newsletter

Zaregistrovať

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2016 - 2017, Grantová zmluva, č. 723000

Novinky

všetky novinky

Darujte 2% pre FESTIVAL VEDY

Aj v roku 2018 môžete prispieť 2% na podporu a popularizáciu slovenskej vedy v spoločnosti. Ako sme využili 2% v minulosti? V roku 2017 Vaše 2% pomohli zorganizovať podujatie...