Keď prúdi krv cie...

Keď prúdi krv cievami …

  • Téma: Medicína, Farmácia, Lekárske vedy, Genetika, Zdravie
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Univerzita Komenského v Bratislave/ Slovenská akadémia vied

Keď prúdi krv cievami …

Informácie

Srdcovocievny systém pozostáva zo srdca a sústavy krvných ciev. Cievy predstavujú akési „potrubia“, tvoriace zložitú sieť v celom organizme. V ich vnútri sa nachádza krv, o ktorej môžeme tvrdiť, že je najdôležitejšia tekutina ľudského organizmu. Možno ste nevedeli, ale aj krv je tkanivo, ktoré sa podieľa na transporte živín, kyslíka, vody, minerálnych látok, vitamínov a ďalších dôležitých substancií k orgánom a tkanivám organizmu. Vďaka srdcu, ktoré krv poháňa a cievam, v ktorých prúdi, vzniká krvný tlak. Mnohorakosť funkcie krvi je nezastupiteľná. Náš vedecký stánok sa tento rok zameriava nielen na túto dôležitú tekutinu, ale aj na srdce a cievy, nakoľko ich ochorenia patria k najčastejšie sa vyskytujúcim v populácii. Vedeckí pracovníci Centra experimentálnej medicíny SAV, v.v.i. spolu s Fyziologickým ústavom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave budú mladým, ale aj tým starším nadšencom vedy prezentovať vedecké výstupy a materiály prostredníctvom praktických ukážok, experimentami, videom a diskusiou. Zdravý životný štýl je cesta k zdravej krvi a srdcovocievnemu systému. Chráňme si svoje zdravie!

Návštevníci si budú môcť:

  • dať zmerať krvný tlak, tep a rôzne ďalšie parametre;
  • hmotnosť a podiel telesného tuku, hladinu cukru v krvi, stanovenie krvných skupín v krvi, atď.;
  • pozrieť funkčný model srdcovocievneho systému a získať informácie a zaujímavosti o krvi a srdcovocievnom systéme (prezentácie prostredníctvom videa, posterových bannerov);
  • pozrieť vo svetelnom mikroskope ako vyzerajú zdravé a poškodené tkanivá srdcovocievneho systému; - zasúťažiť: pre všetkých návštevníkov nášho vedeckého stánku bude pripravený kvíz s otázkami, ktoré budú vychádzať z pripravených prezentácií, za správne zodpovedané otázky budú odmenení a zaradení do žrebovania o ceny.

Chcem vedieť viac:

http://unpf.sav.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=122%3Anocvyskumnikov&catid=32%3Anovinky&Itemid=64á=sk

http://www.usrd.sav.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=132&Itemid=25á=sk

http://www.sav.sk/index.php?doc=servicesnews&source_no=20&news_no=7008

http://liek.beautywoman.sk/clanok/1624

http://www.sav.sk/index.php?doc=servicesnews&source_no=20&news_no=5639

http://www.posterus.sk/?p=18309

https://www.facebook.com/FyziologickyUstavLFUKBratislava/