Viacjazyčný rebríček

  • Téma: Prekladateľstvo, tlmočníctvo, Vzdelávanie
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Ústav filologických štúdií, Katedra románskych jazykov a literatúr, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského

Informácie

Cieľom prezentácie  vedecko-pedagogickej aktivity Ústavu filologických štúdií bude dokázať u zainteresovaných, že viacjazyčným rebríčkom si dokážu zhodnotiť budovanie viacjazyčného a plurikultúrneho povedomia.

Newsletter

Zaregistrovať

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2016 - 2017, Grantová zmluva, č. 723000

Novinky

všetky novinky