Vyrobím si, hrám sa, učím sa

  • Téma: Matematika, Vzdelávanie
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Ústav pedagogických vied a štúdií, Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského

Informácie

Prezentácia výsledkov výskumu (OPTIMAT_APVV 15-0378), ktorého cieľom je prispôsobiť výučbové materiály v oblasti matematiky schopnostiam, záujmom a potrebám žiakov primárneho vzdelávania. Návštevníci sa môžu hravou formou naučiť niečo nové z matematiky vlastnoručne vyrobenými jednoduchými pomôckami alebo virtuálnymi pomôckami. Prezentácia je určená žiakom a učiteľom primárneho vzdelávania, rodičom a ďalším záujemcom.

Viac informácií:
OPTIMAT_APVV 15-0378 - Optimalizácia výučbových materiálov z matematiky na základe analýzy súčasných potrieb a schopností žiakov mladšieho školského veku
.

Newsletter

Zaregistrovať

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2016 - 2017, Grantová zmluva, č. 723000

Novinky

všetky novinky

Darujte 2% pre FESTIVAL VEDY

Aj v roku 2018 môžete prispieť 2% na podporu a popularizáciu slovenskej vedy v spoločnosti. Ako sme využili 2% v minulosti? V roku 2017 Vaše 2% pomohli zorganizovať podujatie...