Biológia-chémia a Ty

  • Téma: Živá príroda a chemické vedy
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského

Informácie

Aké mikroorganizmy sa nachádzajú v našom okolí? Pozrite sa pod mikroskopom... Ako vieme zmeniť vínnu mušku (a načo by sme to robili)? Nájdite 5 rozdielov)... Čo z Vás zdedilo vaše dieťa? Pohrajte sa s DNA... Čo nám povedia farby? Experimentujte s vlastným dychom...

Viac informácií

Newsletter

Zaregistrovať

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2016 - 2017, Grantová zmluva, č. 723000

Novinky

všetky novinky