Pohyb - elixír zdravia: čo pre nás robí sval a tuk

  • Téma: Šport, Zdravie , Človek
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum, SAV a FTVŠ UK

Informácie

Radi by sme širšej verejnosti priblížili najnovšie a najzaujímavejšie výsledky nášho výskumu, zameraného na účinky pravidelného pohybu na naše kľúčové metabolické orgány - kostrové svalstvo a tukové tkanivo ako aj na kvalitu ich komunikácie. Chceme poukázať na to, ako práve dialóg svalu a tuku prispieva nielen k zlepšeniu pripravenosti nášho tela na ďaľší výkon, ale aj k zlepšeniu zdravia, a tiež zdôrazniť bezprostrednú súvislosť medzi pravidelným pohybom / fyzickou zdatnosťou a pamäťou.

Viac informácií:

Newsletter

Zaregistrovať

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2016 - 2017, Grantová zmluva, č. 723000

Novinky

všetky novinky

Darujte 2% pre FESTIVAL VEDY

Aj v roku 2018 môžete prispieť 2% na podporu a popularizáciu slovenskej vedy v spoločnosti. Ako sme využili 2% v minulosti? V roku 2017 Vaše 2% pomohli zorganizovať podujatie...