Vyhliadky

  • Téma: Antropológia , Spoločnosť, Kultúra
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Ústav sociálnej antropológie, Spolok PAMODAJ a Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave

Informácie

Ľudia neustále vynaliezajú spôsoby, ako žiť. V sociálnej antropológii – vede o živote ľudí, sociálnom usporiadaní spoločenstiev a kultúrnych vzoroch správania – existuje mnoho prístupov, ako preskúmať túto ľudskú vynaliezavosť. Jedným z nich je vizuálna antropológia, v ktorej sa obrazy – či už kresby, fotografie, film, digitálny obraz a pod. stávajú aj predmetom, aj metódou a neraz aj výslednou formou výskumu. Spôsoby videnia a zobrazovania videného je ovplyvnené tým, kde a ako žijeme. Ak chceme o človeku vedieť viac, má význam sa videním podrobne zaoberať. Naše publikum bude mať možnosť vidieť dva rôzne kultúrne svety: Barbora Bírová nás skrz fotografie a zvuk vtiahne dokaždodenných skúseností ľudí bez domova z Martina, SR a z okrajov Prahy a Kladna, v ČR a Jaroslava Panáková predstaví svoje filmové etudy a fotografie o živote a smrti Čukčov a Eskimákov Jupik na Čukotke, v Rusku.
Okrem prehliadky a premietania si bude môcť návštevník aj sám vyskúšať, ako sa dá pomocou obrazov o ľuďoch dozvedieť viac. Rôznorodosť bezdomovstva Barbora odkrýva pomocou metódy photo voice (od anglických slov fotografia a hlas či postoj). Prepája skúsenosti zo skúmaného prostredia s priamym zapojením pohľadu skúmaných. Fotografie boli vytvárané výskumníčkou, no rovnako sú ich autormi a autorkami ľudia bez domova. Zachycujú explicitný prejav aktivít v rámci sledovanej komunity, pretože dáva účastníkom príležitosť prehovoriť prostredníctvom vizuálnej reprezentácie. Predstavený výber fotografií vznikal použitím rôznych snímacích techník, od zrkadlovky cez jednorazové fotoaparáty až po mobilný telefón. Vizuálna strana je doplnená zvukovou stopou, vytvorenou zo zostrihu rozhovorov, ktoré sa uskutočnili počas výskumu. Okrem krátkych filmových etúd o Čukotke Jaroslava priblíži, akú rolu zohrávajú obrazy v živote miestnych ľudí. Kým kresbu a rezbu do kostí je možné považovať za miestne staré médiá, fotografia v ruskej Beringii má svoj pôvod v sovietskej praxi. Napriek tomu miestni obyvatelia dokázali fotografiu začleniť do ich pôvodného súboru spoločenských a náboženských praktík, napr. do „kŕmenia predkov“. Tradičná viera, že človek sa po smrti môže štyrikrát vrátiť skrz meno, naberá v kontexte fotografie iný rozmer. Hoci fotografia výrazne nemení už existujúce smútočné obrady, umožňuje preskúmať kontexty, v ktorých tieto náboženské javy nikdy neboli študované. Pri pohľade na inú kultúrnu skúsenosť si môže návštevník sám zodpovedať na otázku, ako sa ľudské chápanie života formuje v nespočetných a mnohorakých kultúrnych či sociálnych podmienkach a ako tieto ovplyvňujú aj jeho osobnú skúsenosť.

Viac informácií:
PAMODAJ
FAKULTA SOCIÁLNZCH A EKONIMICKŹCH VIED

Newsletter

Zaregistrovať

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2016 - 2017, Grantová zmluva, č. 723000

Novinky

všetky novinky

Darujte 2% pre FESTIVAL VEDY

Aj v roku 2018 môžete prispieť 2% na podporu a popularizáciu slovenskej vedy v spoločnosti. Ako sme využili 2% v minulosti? V roku 2017 Vaše 2% pomohli zorganizovať podujatie...