Hranie sa s časticami v CERNe

  • Téma: Fyzika, Jadrová fyzika
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského

Informácie

Demonštrácie základných princípov v urýchľovačovej a detekčnej časticovej fyzike (televizia a magnet, hmlova komora, zjednodušený Rutherfordov experiment). Účastníci sa môžu priamo na mieste zahrať na lovcov Higgsovho bozónu a svojimi pozorovaniami prispieť k zlepšeniu počitačového určovania častíc. Budú mať možnosť poskladať si svoj urýchľovať (LEGO model).

Viac informácií:
Particles live from CERN!
Build Your Own Particle Detector

Newsletter

Zaregistrovať

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2016 - 2017, Grantová zmluva, č. 723000

Novinky

všetky novinky

Darujte 2% pre FESTIVAL VEDY

Aj v roku 2018 môžete prispieť 2% na podporu a popularizáciu slovenskej vedy v spoločnosti. Ako sme využili 2% v minulosti? V roku 2017 Vaše 2% pomohli zorganizovať podujatie...