Súťaže

VÝSLEDKY SÚŤAŽÍ:

Súťaž Výskumník-pouličník vyhrali žiaci zo ZŠ Bernolákova v Holíči, pod dozorom p. učiteľky Kataríny Štrbovej s experimentom Faraónove hady

2. miesto: študenti z Gymnázia Krompachy pod dozorom p. učiteľky Jany Legartovej s experimentom Parná loďka

3. miesto: žiaci zo ZŠ s MŠ Nižná brána 8 Kežmarok pod dozorom p. učiteľky Janky Šiškovej s experimentami Ako popoluška triedi peper od soli a Plechovka HOP! z pohára

Celkové výsledky:

Súťažné video

Reakcie

Zdieľania

Body

Faraónove hady

384

2465

7779

Parná loďka

397

2219

7054

Ako popoluška triedi peper od soli a Plechovka HOP! Z pohára

324

927

3105

Zázračné vrecúško

76

327

1057

Ako prepichnúť zemiak slamkou

69 119 426

Ako prepichnúť zemiak slamkou

74

94

356

Hologram

16

30

106

Fyzika nás baví

6

0

6

Ak chcete  vidieť výsledky len podľa unikátnych používateľov, tie môžete nájsť tu.

Súťaž A pointa? vyhrala Lucia Šteinerová

2. miesto - Ema Pokorná

3. miesto - Jakub Šroba

Výtvarnú súťaž vyhrali:

V kategórií 1. stupeň ZŠ: Zuzana Vedejová:

V kategórií 2. stupeň ZŠ: Nikol Mikovčáková

Víťazom súťaží gratulujeme. Všetkým, čo sa zúčastnili, ďakujeme za účasť. Tešíme sa na to, čo pripravíte nabudúce!

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2016 - 2017, Grantová zmluva, č. 723000

Novinky

všetky novinky