Vedci

Máte záujem prezentovať Vašu prácu formou vedeckého stánku alebo prednášky? 28.9.2018 budete mať túto možnosť v Bratislave, Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici a Poprade. Prihláste svoju prednášku či stánok do 31.8.2018 vyplnením formulára, ktorý nájdete na tejto stránke. Tešíme sa na spoluprácu!