Navštív svoju školu

 

Vrátili ste sa do školy a pripomenuli si študentské časy! 

Do aktivity Navštív svoju školu sa zapojilo spolu 48 vedcov a vedkýň z celého Slovenska. 

Spolu bolo odprednášaných až 55 prednášok.  


Aj tento rok sme pripravili obľúbený formát Navštív svoju školu, vďaka ktorému sa priniesla veda do všetkých kútov Slovenska. Vedci a vedkyne navštívili školu a ukázali, že vedecká práca má význam a je poslaním. Vedci a vedkyne prispeli k tomu, aby sa žiaci a študnti dozvedeli o tom, prečo má vedecká kariéra význam. 

Čo by malo byť obsahom prezentácie? Prezentácia by mala byť pripravená na maximálne 45 minút a mala by byť prispôsobená pre vybraný ročník ZŠ alebo SŠ. Prezentácia by mala obsahovať interaktívne prvky, pokusy alebo ukážky ak je to v rámci témy možné realizovať.  

 

 

 

Organizačné zabezpečenie: Po vyplnení formulára Vám príde e-mail spotvrdením a zadanými údajmi. Po spracovaní prihlášky vás budeme kontaktovať pre dohodnutie prezentácie a ďalších organizačných záležitostí. 

Uskutočnenie aktivity Navštív svoju školu-Spoznaj svojho vedca odporúčame v online forme, prípadná realizácia návštevy vedca na škole je možná po dohode vedca a danej školy.