Navštív svoju školu

Európska noc výskumníkov 2021- výskumníčky a výskumníci, vráťte sa do svojich škôl a pripomeňte si študentské časy!

Kedy? 24.9.2021 (piatok) 

Kde? Celé Slovensko, základné a stredné školy 

Už po druhýkrát sa v rámci Európskej noci výskumníkov uskutoční aj aktivita Navštív svoju školu - Spoznaj svojho vedca. Vedkyne a vedci, navštívte školu, na ktorej ste študovali  a ukážte žiakom, že vedecká práca má význam a je poslaním.  

Pamätáte sa ešte kto alebo čo vás priviedlo k tomu, aby ste sa rozhodli pre vedeckú kariéru? Možno to bol aktívny učiteľ alebo iná osoba, ktorá vám bola inšpiciou a motiváciou a prispela k tomu, aby ste sa venovali vede a pomáhali tak zlepšovať životy ľudí. Pripomeňte si vaše študentské časy, vráťte sa do svojho rodného mesta a ukážte žiakom a študentom, že veda je zaujímavá. Prispejte k tomu, aby sa študenti dozvedeli viac o tom, prečo má vedecká kariéra zmysel a prečo je výskum dôležitý. 

Čo by malo byť obsahom prezentácie? Prezentácia by mala byť pripravená na maximálne 45 minút a mala by byť prispôsobená pre vybraný ročník ZŠ alebo SŠ. Prezentácia by mala obsahovať interaktívne prvky, pokusy alebo ukážky ak je to v rámci témy možné realizovať.  

Ako sa prihlásiť? Prihláste sa prostredníctvom online formulára, vyplňte údaje vrátane preferovanej školy, ktorú ste navštevovali, navštevujú vaše deti, alebo aj inúna ktorej by ste chceli prezentovať.

Rovnaké prihlasovanie bude prebiehať aj zo strany škôl. Prihlášky spracujeme a skontaktujeme prihlásené školy a prihlásených vedcov. V prípade, že nebude možné uskutočniť prezentáciu na Vami  preferovanej škole, bude vám ponúknutá alternatíva.  

Prihlasovanie bolo uzatvorené dňa 31.8.2021.

Prezentácie Navštív svoju školy sa uskutočnia iba počas dňa Európskej noci výskumníkov – 24.9.2021.  

Organizačné zabezpečenie: Po vyplnení formulára Vám príde e-mail spotvrdením a zadanými údajmi. Po spracovaní prihlášky vás budeme kontaktovať pre dohodnutie prezentácie a ďalších organizačných záležitostí. 

Uskutočnenie aktivity Navštív svoju školu-Spoznaj svojho vedca odporúčame v online forme, prípadná realizácia návštevy vedca na škole je možná po dohode vedca a danej školy. V takomto prípade cestovné náklady spojené s návštevou školy budú zapojeným vedcom po dohode s organizátormi preplatené. Zmena programu vyhradená.