Novinky

Microsoft

Európska noc výskumníkov je projekt na podporu výskumu, vývoja a inovácií. To sú témy blízke Microsoftu, ktorý inovuje v mnohých oblastiach a aktívne podporuje v inováciách aj iných. Vo svojom programe Microsoft for Startups pomáha startupom rásť, na slovenských aj českých školách pomáha moderni...

Takeda

Spoločnosť Takeda je globálny biofarmaceutický líder s 240 ročnou tradíciou, založený a orientovaný na výskum a vývoj so sídlom v Japonsku.  V apríli 2022 otvorila v Bratislave Inovačné centrum, ktorého kľúčovou úlohou je úspešné zvládnutie digitálnej transformácie spoločnosti Takeda a našou am...

GGE

GGE patrí k popredným slovenským energetickým skupinám. Investujeme do rôznych oblastí energetického priemyslu, od výroby a distribúcie až po dodávku elektrickej energie, plynu, teplej vody a tepla. Taktiež sme jeden z mála energetických skupín, ktoré rozsiahlo investujú do výrobných kapacít a i...

Nadácia Kia Slovakia

Nadácia Kia Slovakia vykonáva svoju nadačnú činnosť od roku 2013. S podporou svojho zakladateľa, Kia Slovakia s. r. o., realizuje verejnoprospešné aktivity najmä v žilinskom regióne. Nadácia aktívne vyhľadáva potreby ľudí a prostredia, v ktorom žijú. Snaží sa poskytovať prostriedky a vykonávať ...

Nadácia ESET

ESET Science Award je ocenenie výnimočných vedeckých osobností za ich vedeckú prácu, ale aj za prínos do ďalších oblastí života. Ocenenie už štvrtýkrát predstavuje špičkové vedecké osobnosti, mladé vedecké talenty aj osoby vysokoškolského vzdelávania.  Aj tento rok pri príležitosti slávnostného...

Pepco

Vďaka finančnej podpore spoločnosti PEPCO sa uskutoční niekoľko aktivít 16. ročníka Európskej noci výskumníkov.  Ako prvou je sprievodné podujatie „Veda v osade“. Počas celodennej návštevy skupiny vedcov a študentov v regiónoch Slovenska je zabezpečený interaktívny vedecko – popularizačný progr...

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

Spoločnosť Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia pôsobí na dvoch hlavných trhoch. Sú poskytovateľom informačných a komunikačných riešení ako aj outsourcingovým poskytovateľom podnikových procesov (BPO). IKT outsourcing je pre ich korporátnych zákazníkov jedným z hlavných spôsobov zlepšenia vlas...

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Nadácia Slovenskej sporiteľne bola založená v roku 2004 a v súčasnosti patrí medzi najväčšie firemné nadácie na Slovensku. Poslaním Nadácie Slovenskej sporiteľne je prispievať k rozvoju moderného, úspešného a zeleného Slovenska. Prostredníctvom podpory zmysluplných projektov každoročne prerozdel...