Novinky

Kreatívne otázky stredoškolákov prekvapia najviac

Predseda BSK v diskusií so stredoškolákmi. Bratislavský samosprávny kraj podporuje vedu a výskum tým, že na 56 stredných školách, ktoré spravuje, zlepšuje podmienky pre študentov, budúcich vedcov, výskumníkov a inovátorov. Zároveň už niekoľko rokov podporuje podujatie Európska noc výskumníkov –...

Vládcovia budúcnosti: ako veda a  technológia zachránia svet

Bojíte sa budúcnosti? Myslíte si, že ľudstvo ničí našu planétu a všetka nádej je už stratená?  Prekvapivo, dôkazy poukazujú na dramaticky odlišný smer a tvoria oveľa optimistickejší obraz, ako väčšia ľudí očakáva. Európska noc výskumníkov 2018 privíta experta, vedca, futurológa a hlavného reční...

ESET a 30 rokov ochrany pred kybernetickými hrozbami

Spoločnosť ESET už vyše 30 rokov pomáha ľuďom užívať si bezpečnejšie technológie. Z malej dynamickej spoločnosti narástla na globálnu značku s viac ako 110 miliónmi používateľov. Vyvíja popredný bezpečnostný softvér pre firmy i domácich používateľov na celom svete. Vďaka riešeniam chrániacim kon...

Stratení v časopriestore prinášame 1000 a jeden nápad

Každý predmet v našom svete je ako kniha, ktorá rozpráva svoj vlastný a jedinečný príbeh. Ten príbeh je písaný abecedou prírody a jej písmenkami sú atómy. Tak ako sa spájajú písmenka do slovíčok, slovíčka do viet a vety do textu, takisto sa atómy zlučujú do molekúl, molekuly do zlúčenín a tie do...

Trendom sa prispôsobovať nestačí, je treba ich nastavovať

Spoločnosť Hewlett Packard Enterprise (HPE) sa zaoberá vývojom IT technológií, podporuje IT infraštruktúru podnikov a poskytuje služby v oblasti IT riešení. HPE celkovo pôsobí  vo viac ako 170  krajinách sveta. Prostredníctvom svojich produktov, technológií a služieb pomáha podnikom zavádzať ino...

Vysloboď sa z Escape room vďaka osudovým osmičkám v pamäti

Činnosť Spoločenskovedného ústavu, Centra spoločenských a psychologických vied (CSPV SAV), v.v.i. je dlhodobo zameraná na interdisciplinárny výskum etnických vzťahov, najmä na problematiku menšín a sociálno-psychologický výskum stratégií správania v náročných situáciách. Na toto zameranie ústa...

Ako v  sebe objaviť „výskumníka“ a  stať sa molekulárnym biológom?

Spoločnosť Medirex a.s., ako titánový partner, už po niekoľký krát podporuje festival vedy - Európska noc výskumníkov. V oblasti výskumu sa venuje komplexnej laboratórnej diagnostike v odboroch klinická biochémia, hematológia, klinická imunológia, toxikológia, lekárska genetika, bakteriológia, m...