Novinky

Slovenské centrum dizajnu súčasťou ENV 2018

Po prvý krát sa súčasťou programu Európskej noci výskumníkov stane Slovenské centrum dizajnu (SCD). Tento rok sa festival vedy nesie tiež pod značkou Európskeho kultúrneho dedičstva. O tom, že súčasťou takéhoto dedičstva sú tiež výsledky virtuálnej reality a počítačových hier Vás presvedčí, samo...

Mladý vedec roka: Je skvelý pocit, keď niečo viete ako jediný na svete

Veda musí človeka baviť, hovorí mladý vedec roka 2017 Daniel Reitzner z Centra pre výskum kvantovej informácie Fyzikálneho ústavu SAV. Jeho práca sa pohybuje v naozaj malých rozmeroch. Venuje sa totiž kvantovej fyzike, ktorá opisuje správanie malých častíc. Ocenenie Mladý vedecký pracovník 2017 ...

Odvaha inovovať sa cení

Národný projekt Inovujme.sk sa už po druhýkrát odprezentuje počas Európskej noci výskumníkov. Cieľom projektu je zvyšovať povedomie o význame inovácií medzi slovenskými podnikmi a tiež medzi študentmi stredných a vysokých škôl vo všetkých regiónoch. Jeho hlavnou úlohou je zvyšovať inovačný poten...

Iný uhol pohľadu dokáže priniesť netradičné inovatívne riešenia

Férová nadácia O2 bola založená v roku 2014.  Pomocou svojho grantového programu sa snaží každý rok o pozitívnu zmenu. Sme preto veľmi radi, že aj tento rok sa medzi podporené projekty radí aj Festival vedy Európska noc výskumníkov.  Motto grantovej výzvy pre rok 2018 znelo: „Ak chceš niečo zme...

Aká je hodnota vášho cestovného času?

Žilinská univerzita získala v roku 2017 prestížny grant z programu Európskej komisie Horizont 2020 pre projekt pod názvom “Mobility and Time Value“ (MoTiV). Tento mimoriadny úspech dosiahol tím pracovníkov projektu ERAdiate, ktorý je pilotným projektom 7. rámcového programu v rámci iniciatívy Eu...

Záštita prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku

Nad podujatím Európska noc výskumníkov 2018 prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska V poradí druhý krát získava projekt festival vedy Európska noc výskumníkov záštitu pána prezidenta Andreja Kisku. Vyjadrenú podporu si veľmi vážime, rovnako ako čas, ktorý si pán prezid...

„Zelené domy“ = návrat k zdravému bývaniu

Čo presne sú „zelené domy“, aké sú ich výhody oproti klasickým stavbám? Na tieto otázky a mnohé ďalšie sme získali odpovede od Ing. Evy Singovszkej, PhD., vedecko výskumnej pracovníčky z Ústavu environmentálneho inžinierstva, Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). Výskum na ústave sa konkrétn...

Zvedavosť je motor výskumníkov. Ako popularizuje vedu CVTI SR?

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je dlhoročným partnerom a jedným z organizátorov festivalu vedy Európska noc výskumníkov. Popularizáciu vedy a techniky v rámci CVTI SR zastrešuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT), ktoré v minulosti zorg...