Novinky

Veda bez hraníc - "Teší ma významný úbytok neproduktívnej administratívnej práce a možnosť koncentrácie na intelektuálnu prácu." - Martin Kundrát

Zmenila sa Vaša náplň práce v posledných dňoch v súvislosti s COVID-19?   Podstatne sa zmenili dve pracovné aktivity. Jedna súvisí s pozastavením výskumných programov v laboratóriu a v teréne. Na druhej strane poskytla súčasná situácia mimoriadne možnosti pre finalizáciu vedeckých štúdií a príp...

Veda bez hraníc - "Verím, že prevažná väčšina verejnosti si uvedomuje dôležitosť kontinuálnej podpory vedy." - Vladimír Zeleňák

Zmenila sa Vaša náplň práce v posledných dňoch v súvislosti s COVID-19?  Náplň práce asi až tak nie. Skôr charakter práce a spôsob jej realizácie. Náplň práce u vysokoškolských učiteľov sa delí približne rovnako medzi pedagogickú činnosť a vedecko-výskumnú činnosť. A to sa snažím realizovať aj ...

Veda bez hraníc - Veda na Slovensku má svoje silné "korene". - Zita Tokárová

Zita Tokárová nám v rozhovore prezradila, ako sa zmenil jej pracovný deň počas koronavírusu a na konci rozhovoru nájdete aj dva experimenty, ktoré si môžete jednoducho vyskúšať doma. Zmenila sa Vaša náplň práce v posledných dňoch v súvislosti s COVID-19?  Zmenila sa dosť výrazne. Moja vedecká ...

Veda bez hraníc - "Na to, aby ľudia vnímali vedu ako niečo konkrétne a potrebné, je dôležité vhodným spôsobom vedu popularizovať." - Pavel Alexy

Profesor Alexy sa s nami podelil o to, na čom pracuje v tomto období  a na konci článku nájdete aj jednoduchý pokus s vajíčkom, ktorý si môžete vyskúšať aj doma.   Zmenila sa Vaša náplň práce v posledných dňoch v súvislosti s COVID-19? Ani veľmi nie. O niečo menej (ale naozaj len o niečo) robí...

Veda bez hraníc - "Ľudia by si mali nájsť rituály, ktoré im pomôžu nájsť čo najnormálnejší denný rytmus."- Barbara Lášticová

Barbara Lášticová nám priblížila, aký výskum v súvislosti s koronavírusom aktuálne realizujú na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV aj to, že by sme nemali mať pocit viny, ak v týchto dňoch nestíhame úplne všetky povinnosti. Zmenila sa Vaša náplň práce v posledných dňoch v súvislosti s COV...

Veda bez hraníc - "Hoci sme pomerne malá krajina, kapacity vedecké tu naozaj máme a dovolím si tvrdiť, že svetových rozmerov." - Ľubomíra Tóthová

Zmenila sa Vaša náplň práce v posledných dňoch v súvislosti s COVID-19? Áno aj nie. Náplň práce ako taká sa mi zatiaľ v súvislosti s COVID-19 nezmenila, skôr sa zmenil spôsob akým pracujeme. Sme ústav a laboratórium, ktoré je orientované aj na experimenty na zvieratách. Keďže moje projekty beži...