Klimatická zmena je zrejme najväčšou výzvou, akú musí ľudstvo v pomerne veľmi krátkom čase riešiť

Klimatická zmena je zrejme najväčšou výzvou, akú musí ľudstvo v pomerne veľmi krátkom čase riešiť

Technická univerzita v Košiciach je verejnou vysokou školou, ktorá pokrýva široké spektrum potrieb vzdelávania nielen pre región východného Slovenska, ale v mnohých odboroch je jediným centrom vedy, výskumu a vzdelávania nie iba na Slovensku, ale aj v stredoeurópskom priestore. V súčasnosti má deväť fakúlt: baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií; strojnícku; materiálov, metalurgie a recyklácie (bývalá hutnícka fakulta); elektrotechniky a informatiky; stavebnú; ekonomickú; výrobných technológií so sídlom v Prešove; umení, a leteckú, ktoré vymedzujú značný rozsah oblastí ich výskumu a vedeckých orientácií, s  možnosťou efektívnych interdisciplinárnych prístupov, ako aj ich významný vývojový a inovačný potenciál, charakterizovaný radom patentov a úžitkových vzorov.

Na Európskej noci výskumníkov 2019 budú fakulty TUKE vo svojich stánkoch prezentovať rôzne aktivity, ako napríklad:

-        Neboj sa robotov,

-        Elektronika okolo nás,

-        Príklady z teórie hier v podobne interaktívnych hier,

-        Mapujeme svet,

-        Digitalizácia a virtualizácia v stavebníctve,

-        Stavba očami termovízie,

-        Inteligentné stavebné konštrukcie,

-        Materiály - budúcnosť v našich rukách,

-        Čaro aditívnej výroby,

-        Auto na vodíkový pohon, a mnoho ďalších aktivít.

Za univerzitu na naše otázky odpovedal jej rektor, prof. Stanislav Kmeť:

1. Čo považujete za najväčší vedecký alebo technologický objav 21. storočia?  

Pretože sme technici, tak túto odpoveď zúžim na jedinečný svet robotiky a umelej inteligencie.

2. Aké sú najväčšie výzvy súčasnosti, ktoré by mali vedci riešiť? 

Klimatická zmena je zrejme najväčšou výzvou, akú musí ľudstvo v pomerne veľmi krátkom čase riešiť. Existencia klimatickej zmeny je významnou realitou a vážnym problémom nie iba budúcnosti, ale aj súčasnosti. Priemerná teplota na planéte Zem stúpa, zvyšuje sa množstvo a intenzita hurikánov, tropických búrok a cyklónov, rastie počet záplavových období, posúvajú sa klimatické pásma, pribúdajú dlhé obdobia tepla a sucha, stenčuje sa výška snehovej pokrývky a obrovskou rýchlosťou sa topia ľadovce.

3. Čo je podľa vás najväčšou vedeckou záhadou, ktorú sme zatiaľ nerozlúštili?  

Sú to viaceré nevyjasnené fenomény ako vznik života na planéte Zem, či je čas je skutočnosť alebo iluzórny vnem, existencia mimozemského života vo vesmíre, zjednotenie popisu mikro a mega sveta (kvantová fyzika a všeobecná teória relativity by pravdepodobne mohli popísať priebeh vesmíru), príčiny vzniku rakoviny a viaceré ďalšie.

Foto: Archív TUKE