Na najväčší objav 21. storočia ešte len čakáme

Na najväčší objav 21. storočia ešte len čakáme

Univerzita Komenského je tu s nami už 100 rokov! Ukážte sa v stánku „Ja som UK“, zapojte sa do zábavných a vedomostných aktivít, odfoťte sa a vytvorme tak spoločnú mozaiku z vašich príbehov. Fyzici z UK ponúknu ukážky využitia atmosférickej plazmy, princípov v urýchľovačovej časticovej fyzike a oboznámia s rádioaktivitou okolo nás. Prírodovedci ponúknu odpovede na otázky o biologických rytmoch, o kvasinkách, o ľudských kostiach, o podzemnej vode, o geológii a o mnohých ďalších témach. Vedci predvedú aj experimenty súvisiace s optickými vlastnosťami rozličných farbív, vysvetlia, čo je to autizmus, na čo slúžia krvinky a predstavia zaujímavosti o DNA či geometriu v každodennej realite. Návštevníci sa tiež dozvedia viac o klasickej mayskej kultúre a jej zániku, ako aj o spôsobe vyučovacích aktivít pre rozvíjanie matematických kompetencií.

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) je moderná európska univerzita. Ako jediná slovenská vysoká škola sa pravidelne umiestňuje v celosvetových rebríčkoch najlepších univerzít sveta. Na 13 fakultách poskytuje najširší výber študijných programov (vyše 800) v troch stupňoch, pričom viaceré z nich sú na Slovensku jedinečné. Na výber je zo širokej škály oblastí ľudského poznania – od medicíny cez humanitné a sociálne vedy, prírodné vedy, matematiku až po teológiu.

UK je výskumnou inštitúciou, ktorá zastrešuje stovky domácich i zahraničných vedeckovýskumných projektov. Viacerí študenti sú tak už počas štúdia súčasťou významného výskumu a môžu sa aktívne zapojiť do riešenia projektov a grantov či sa zúčastňovať na odborných stážach (aj v zahraničí).

UK každoročne vysiela do zahraničia najvyšší počet študentov spomedzi všetkých slovenských vysokých škôl a prijíma aj najviac študentov z celého sveta, napríklad z Nemecka, Nórska, Grécka, Iránu, Rakúska či Islandu.

Za univerzitu na naše otázky odpovedal rektor Marek Števček: 

1. Čo považujete za najväčší vedecký alebo technologický objav 21. storočia?

Vďaka lepšiemu prístupu ku vzdelaniu je vedecký a technologický pokrok dneška markantnejší ako kedykoľvek predtým. Fascinuje ma tempo súčasného objavovania, a preto si myslím, že na objav 21. storočia ešte len čakáme.

2. Aké sú najväčšie výzvy súčasnosti, ktoré by mali vedci riešiť?

Myslím si, že výziev je veľmi veľa a viaceré z nich spolu súvisia. Či už ide o civilizačné ochorenia v rozvinutých krajinách alebo hladomor v rozvojových častiach sveta... Klimatická kríza zapríčinená z veľkej časti ľudskou činnosťou a ľahostajnosťou stojí za najväčšími problémami súčasnosti.

3. Čo je podľa vás najväčšou vedeckou záhadou, ktorú sme zatiaľ nerozlúštili?

Odjakživa ma zaujímali zákutia ľudskej mysle a klasická otázka psychofyzického paralelizmu nastolená už Descartom. Je to otázka vzájomného vzťahu duše a tela, hmotnej existencie a vedomia, ktorá sa v dejinách filozofie objavuje v každom období. Podľa nej je psychické a fyzické samostatné, jeden od druhého nezávislé, paralelne existujúce vedľa seba. Od čias Descarta sme v úvahách už pokročili, ale fenomén vedomia  a jeho prežívania pre mňa doteraz ostáva najfascinujúcejšou otázkou vedy.

FOTO: Univerzita Komenského v Bratislave a SOVVA