Veda bez hraníc - prinášame Vám rozhovory s vedcami

Veda bez hraníc - prinášame Vám rozhovory s vedcami

Rozhovory: 

Veda bez hraníc - "Náplň práce vedeckých pracovníkov sa nezmení, ovplyvní to ale asi formy práce." - Pavol Nejedlík

Veda bez hraníc - "V oblasti vedy a výskumu je veľkou výzvou ako realizovať mnohé aktivity v rámci home office." - Ladislav Janoušek

Veda bez hraníc - "Naši vedci sú veľmi prispôsobiví a vedia prichádzať s inovatívnymi riešeniami vo veľmi krátkom čase." - Jana Sedláková

Veda bez hraníc - "Keď vyhodnocujeme dnešné informácie, tak sa vlastne pozeráme na minulosť a nie na prítomnosť." - Branislav Kovár

Veda bez hraníc - "Zatvorením výrobných závodov si ľudia uvedomia, že odvetvie výskumu a inovácií prináša významnú pridanú hodnotu." - Matúš Gajdoš

Veda bez hraníc - "Spoločnosť, ktorá si cení vedu, vedecký pokrok a poznanie ako také, je spoločnosť, ktorá má budúcnosť." - Adriana Zeleňáková

Veda bez hraníc - "Teší ma  významný úbytok neproduktívnej administratívnej práce a možnosť koncentrácie na intelektuálnu prácu." - Martin Kundrát

Veda bez hraníc - "Spoločnosť hádam pochopí, ako je dôležitá veda a v čom všetkom nám pomáha." - Bohuslava Gregorová

Veda bez hraníc - "Verím, že prevažná väčšina verejnosti si uvedomuje dôležitosť kontinuálnej podpory vedy." - Vladimír Zeleňák

Veda bez hraníc - "Naša krajina je malá, naše bohatstvo môže byť práve v kvalite vzdelania a modernej vede." - Andrej Čerňanský

Veda bez hraníc - Veda na Slovensku má svoje silné "korene". - Zita Tokárová

Veda bez hraníc - "Pokojom a zodpovednosťou prispejeme každý z nás, aby sme porazili tuto pandémiu." - Pavol Čekan

Veda bez hraníc - "Na to, aby ľudia vnímali vedu ako niečo konkrétne a potrebné, je dôležité vhodným spôsobom vedu popularizovať." - Pavel Alexy

Veda bez hraníc - "Ľudia by si mali nájsť rituály, ktoré im pomôžu nájsť čo najnormálnejší denný rytmus."- Barbara Lášticová

Veda bez hraníc -  "Hoci sme pomerne malá krajina, kapacity vedecké tu naozaj máme a dovolím si tvrdiť, že svetových rozmerov." - Ľubomíra Tóthová

Veda bez hraníc - "Ak celosvetovo dokážeme zachraňovať ľudské životy, tak je to výsledkom vedy, výsledkom drobnej práce tisícok ľudí." - Vojtech Rušin

Veda bez hraníc - "Myslím, že na Slovensku máme mnoho šikovných vedcov, ktorí sa chcú zapojiť do boja proti koronavírusu."- Martina Gáliková

Veda bez hraníc - "Veda je dlhá cesta pokusov a omylov." - Pavol Šajgalík, Predseda SAV

Veda bez hraníc - "Myslím si, že ľudia začnú byt vnímavejší na informácie podložené vedeckými štúdiami." - Mariana Derzsi

Veda bez hraníc - "Skúmanie vedeckého myslenia a nepodložených presvedčení je v čase koronavírusu ešte dôležitejšie ako inokedy." - Vladimíra Čavojová

Veda bez hraníc - "Postupy práce, ktoré sme pred touto pandémiou používali zo dňa na deň prestali fungovať." - Róbert Hudec

Veda bez hraníc - Michal Skarba

Veda bez hraníc - Lucia Krajčík Lauková

Šíriaci sa koronavírus COVID-19 zasiahol do života každého človeka nielen na Slovensku, ale v celej Európe či dokonca vo svete. Ovplyvnil fungovanie základných inštitúcií, štátov, ale aj jednotlivcov a ich každodenný život.  V dôsledku toho sa v priebehu posledných týždňov celá spoločnosť viac než inokedy obracia so svojimi otázkami na vedeckú komunitu a vedcov, ktorí významnou mierou prispievajú k boju proti tomuto vírusu. Vedci svojou prácou pomáhajú pri informovaní verejnosti, prevencii, ako aj skúmaní samotného vírusu, vyvíjaní vakcíny či ďalších činnostiach, ktoré pomáhajú zastaviť šíriacu sa pandémiu. V dôsledku koronavírusu sa ukázalo, aká je veda dôležitá, a aká nenahraditeľná je práca vedeckých pracovníkov pre celú spoločnosť a každého občana. Aj týmto spôsobom by sme chceli priblížiť verejnosti, aký má koronavírus vplyv na slovenských vedcov a ich prácu.  

V spolupráci so slovenskými vedcami a inovátormi sme sa rozhodli spustiť kampaň "Veda bez hraníc". Postupne Vám budeme prinášať názory a odpovede slovenských výskumníkov a výskumníčok, ktoré budú formou článkov zverejnené na našej webstránke a zdieľané na našich sociálnych sieťach. 

Prečo Veda bez hraníc? 

Toto motto je ústrednou témou tohtoročnej Európskej noci výskumníkov, ktorá sa uskutoční v septembri. Chceme poukázať na to, že výskum a inovácie prekračujú nielen geografické hranice, ale zachádzajú aj za hranice bežného poznania. Rapídny technologický rozvoj a nebývalý vedecký pokrok, ktorý momentálne zažívame, je výsledkom otvoreného myslenia výskumníkov a inovátorov zo všetkých kútov sveta. Vďaka búraniu fyzických aj mentálnych hraníc a spolupráci výskumníkov a inovátorov môžeme dnes všetci využívať výsledky vedy v každodennom živote. Navyše, vedci a inovátori prekračujú aj hranice každodenného poznania a vďaka tomu zlepšujú náš život vo všetkých oblastiach. Za všetkými dôležitými objavmi a zlepšeniami stoja výskumníci a inovátori a ich zvedavosť a odhodlanosť. V dnešných dňoch chceme tiež poukázať na to, že súčasná situácia spôsobená koronavírusom síce ovplyvňuje aj životy vedcov a ich prácu, ale nedokáže zastaviť vedecké bádanie a jeho prínos.   

Sledujte Vedu bez hraníc na nocvyskumnikov.sk, Facebooku a Instagrame