Veda bez hraníc - "Spoločnosť hádam pochopí, ako je dôležitá veda a v čom všetkom nám pomáha." - Bohuslava Gregorová

Veda bez hraníc - "Spoločnosť hádam pochopí, ako je dôležitá veda a v čom všetkom nám pomáha." - Bohuslava Gregorová

Zmenila sa Vaša náplň práce v posledných dňoch v súvislosti s COVID-19?

Zmenila sa v oblasti spôsobu výučby a v oblasti manažovania členov katedry. Narástla administratíva, je nutné sledovať zmeny a usmernenia úpravy harmonogramu štúdia. Mám viac času venovať sa vede.

Ako prebieha Váš deň v práci v dnešných dňoch?  

Budova je otvorená len od 8:00 do 12:00. Mám home office, na katedru chodím, len keď je nutné vybaviť nejakú agendu, prípadne podpisovať dokumentáciu. Pokiaľ som teda v kancelárii, vybavujem maily, podpisujem, preberiem poštu a snažím sa spojiť s pracovníčkami dekanátu, ak je nutné niečo riešiť. Je to však obtiažne, lebo každé oddelenie pracuje iný deň v týždni...

Máme na Slovensku dostatočné kapacity na to, aby sa aj vedeckí pracovníci dokázali zapojiť do boja proti koronavírusu?   

To určite áno. Pretože boj samotný neznamená vedu len na úrovni lekárov, biológov a virológov, ale aj napríklad informatikov, sociológov, pedagógov a pod. Toto je komplexný, celospoločenský, nový, doposiaľ neprežitý problém, je treba naň reagovať na všetkých úrovniach a zo všetkých oblastí.

Aký dopad bude mať podľa vás súčasná kríza na vnímanie vedcov, dôležitosti výskumu a vedeckej práce a potreby investovať do vedy  z hľadiska verejnosti a ľudí na Slovensku?  

Pevne verím, že sa investície do vedy a do školstva zvýšia. Slovensko za bývalej vlády investovalo najmenej financií z HDP do vedy v rámci krajín V4, možno aj Európy. Rodičia konečne pochopili, ako funguje práca učiteľa a ako náročná je. Spoločnosť hádam pochopí, ako je dôležitá veda a v čom všetkom nám pomáha...

Čo je podľa Vás najdôležitejšie, aby ľudia v dnešných dňoch robili/nerobili? 

Je nutné rešpektovať nariadenia, ktoré prichádzajú médiami zo strany vlády a lekárov. Povinne nosiť rúška, nestretávať sa, dezinfikovať ruky, nosiť rukavice....  

Aký vedecký experiment by ste odporučili deťom, ktoré sú doma? 

Prepojenie geografie, chémie, biológie, fyziky, napr. dážď vo fľaši, cukrová dúha a pod.

BOHUSLAVA GREGOROVÁ je vedúcou Katedry geografie a geológie na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. 

Foto: Bohuslava Gregorová