Veda bez hraníc - "Teší ma významný úbytok neproduktívnej administratívnej práce a možnosť koncentrácie na intelektuálnu prácu." - Martin Kundrát

Zmenila sa Vaša náplň práce v posledných dňoch v súvislosti s COVID-19?  

Podstatne sa zmenili dve pracovné aktivity. Jedna súvisí s pozastavením výskumných programov v laboratóriu a v teréne. Na druhej strane poskytla súčasná situácia mimoriadne možnosti pre finalizáciu vedeckých štúdií a prípravu nových výskumných projektov, ktoré vyžadujú čas a kľud na premýšľanie.  I táto neobvyklá situácia dáva výnimočné príležitosti, ktoré treba vedieť využiť.  

Ako prebieha Váš deň v práci v dnešných dňoch?  

Ráno väčšinou patrí vybaveniu urgentnej alebo dôležitej elektronickej korešpondencie z domova i zahraničia. V podvečer prichádza na rad odkomunikovanie ďalších pracovných záležitostí. Deň a večer je vyhradený štúdiu literatúry a práci na príprave odborných, vedecko-populárnych a výukových publikácií, nových projektových zámerov a príprave alternatívnych riešení plánovanej expedície v zahraničí. Teší ma  významný úbytok neproduktívnej administratívnej práce a možnosť koncentrácie na intelektuálnu prácu.

Máme na Slovensku dostatočné kapacity na to, aby sa aj vedeckí pracovníci dokázali zapojiť do boja proti koronavírusu?   

Domnievam sa, že isté kapacity áno, avšak dlhodobé pohŕdanie spoločenským významom vedy, korupčné manipulovanie so zdrojmi EÚ vyhradenými pre podporu kvalitnej vedy na Slovensku a ignorovanie novej slovenskej generácie špičkových odborníkov v zahraničí nemôže v tejto chvíli poskytnúť náš plný potenciál pre riešenie súčasnej krízy. Paradoxne, až keď sa začneme báť o vlastný život, začíname oceňovať prácu mnohých tých, ktorých sme nebrali vážne, podceňovali a spoločensky degradovali. Nie tituly a namyslený honor, ale reálne schopnosti jedincov, ich ľudská zodpovednosť a profesionálna česť dnes ukázali v čom môže, a verím, že aj bude spočívať budúcnosť slovenskej vedy. Epidémie, nielen zdravotné, budú zasahovať do života ďalších generácii oveľa častejšie. Vybudovanie profesionálnej vedy schopnej poskytnúť oporu krajine v čase kríz je úloha, ktorú sme si mali splniť ako cieľ strategického významu už dávno. Namiesto toho sme politicky vytvárali zbytočné univerzity a centrá excelentnosti bez excelencie, v ktorých sme neproduktívne utopili milióny strategického významu. Je čas na kvalitatívnu zmenu a ak tú potrebu nepochopíme ani dnes, zajtra bude neskoro. Srdečne ďakujem všetkým, nielen vedcom, ktorí sa dnes dokázali spojiť v záujme krajiny.

Aký dopad bude mať podľa vás súčasná kríza na vnímanie vedcov, dôležitosti výskumu a vedeckej práce a potreby investovať do vedy  z hľadiska verejnosti a ľudí na Slovensku? 

Túto odpoveď som zahrnul do reakcie uvedenej vyššie.

Čo je podľa Vás najdôležitejšie, aby ľudia v dnešných dňoch robili/nerobili?  

Aby sa správali zodpovedne k ostatným a nemysleli len na seba. Jedna pomoc je viac ako sto facebookových bezvýznamných statusov kritizujúcich všetko a všetkých, pravdaže okrem samotného autora.

Aký vedecký experiment by ste odporučili deťom, ktoré sú doma?

Rodičia nemôžu dnes nahradiť učiteľov. A učitelia by sa o to nemali ani snažiť. Dovolil by som si navrhnúť využitie výnimočnosti momentálnej situácie. Upriamil by som pozornosť detí na prebúdzajúcu sa prírodu, ktorú s rodičmi zvládnu bez problémov. Pozorovať denno denne život okolo, pestovať rastliny, sledovať aktivitu zvierat, robiť si poznámky, zakresľovať si zaujímavosti a predovšetkým diskutovať stav prírody, hodnotu a zmysel života s rodičmi. Je to mimoriadna príležitosť pochopiť súčasnú krízu v živote jedinca i globálnom kontexte. Touto vedomosťou by sme deti mali obohatiť. Budú ju potrebovať, aby mohli oživiť Zem, ktorú sme mi tak veľmi znetvorili.

Akú knihu by ste nám odporučili na čítanie počas týchto dní?

Yuval Noah HARARI 2017. Homo deus - stručné dějiny zítřka. Vydavateľstvo LEDA.

MARTIN KUNDRÁT pôsobí v Centre pre interdisciplinárne biovedy Technologického a inovačného parku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

Foto: Martin Kundrát