Festo - svetový líder v automatizačnej technike a v oblasti technického odborného a ďalšieho vzdelávania

Zodpovedná rodinná firma a globálny hráč v oblasti automatizácie.  

Festo je svetový líder v automatizačnej technike a v oblasti technického odborného a ďalšieho vzdelávania. Pobočky Festa nájdete až v 61 krajinách a firma poskytuje technické vzdelávanie vo viac ako 35 priemyselných odvetviach. Medzi hlavné oblasti podnikania patrí automatizácia, najmä automatizačná technika a didaktika, teda výukové systémy, školenia a konzultácie. 

Približne 20 000 zamestnancov na celom svete sleduje spoločný cieľ: maximálnu produktivitu a konkurencieschopnosť svojich zákazníkov v oblasti automatizácie výroby a procesov a v oblasti vzdelávania. 

Čo prinesie Festo na 16. ročník Európskej noci výskumníkov? 

  

BionicSwift

BionicSwift je umelý lietajúci objekt, ktorý je schopný pohybovať sa samostatne vo vymedzenom vzdušnom priestore. Tieto lietajúce objekty sú navrhované podľa biologických vzorov vtákov. Pri výrobe robotických vtákov boli zvolené veľmi ľahké materiály, pretože v strojárstve platí to isté ako v prírode: čím menšiu váhu uvedieme do pohybu, tým je nižšia spotreba materiálu a energie. BionicSwift váži iba 42 gramov, dĺžka tela je 44,5 cm a rozpätie krídel je  až 68 cm. 

Aby umelé vtáky lietali čo najprirodzenejšie, ich krídla boli zhotovené podľa peria vtákov. Jednotlivé lamely sú vyrobené z ultraľahkej, pružnej, ale veľmi robustnej peny a sú na seba poukladané ako šindle. Brkom z uhlíka sa pripájajú k letkám ako v prírodnom modeli. Keď je krídlo zdvihnuté, jednotlivé lamely sa otočia tak, aby mohol prúdiť vzduch. A tak vtáky potrebujú menšiu silu na vytiahnutie krídla nahor. Pri odraze sa lamely zatvárajú, aby mohli lietajúce roboty lietať výkonnejšie. Vďaka tejto prirodzenej napodobenine krídel majú BionicSwifts lepší letový profil ako doterajšie pohony mávajúcimi krídlami. Vďaka inteligentnej kombinácii motorov a mechaniky je možné presne upraviť frekvenciu úderov krídel a uhol nárazu výškového kormidla pre rôzne manévre.

Telo vtáka obsahuje kompaktnú konštrukciu pre mechanizmus na mávanie krídlami, komunikačnú techniku a ovládacie prvky pre mávanie krídlami a výškové kormidlo, chvost. Bezkefový motor, dva servomotory, batéria, prevodovka a rôzne dosky pre rádio, riadenie a lokalizáciu sú inštalované na veľmi malom priestore.

eMotionButterflies 

Pri vývoji bionických motýľov sme využili poznatky z našich projektov BionicOpter a eMotionSpheres. Kombinuje sa pri tom ultraľahká konštrukcia umelého hmyzu s koordinovaným letom v skupine.

Aby eMotionButterflies čo najlepšie napodobnili let svojho prírodného vzoru, sú vybavené vysoko integrovanou palubnou elektronikou. Krídla sa dajú presne a individuálne ovládať, aby sa mohli realizovať rýchle pohyby. Keďže sa krídla umelých motýľov mierne prekrývajú, pri mávaní sa medzi nimi vytvorí vzduchová medzera, vďaka ktorej majú špeciálnu aerodynamiku.

Sú to vysoko integrované objekty s minimom materiálu. 

Motýle eMotionButterflies predstavujú ďalší krok Bionic Learning Network k miniaturizácii, ľahkej konštrukcii a integrácii funkcií. Motýle zaujmú inteligentným využitím mechaniky a najmenších dielov v najstiesnenejších priestoroch. Minimum materiálu umožňuje čo najvernejšie napodobniť let v prírode.

 

AirPenguins

Tučniaky sú vynikajúcimi potápačmi, no nevedia lietať. Výskumníci z Bionic Learning Network vyvinuli AirPenguins, skupinu umelých tučniakov, a naučili ich lietať

​AirPenguin sú ultraľahké lietajúce objekty napustené héliom. Pohybovo aj dizajnovo sa približujú svojim biologickým vzorom z mora, preto vzduchom kĺzajú tak, ako ich plávajúce tučniaky vo vode. Všetko je to možné vd’aka ich flexibilnej štruktúre s Fin Ray Effect®. 

 

©Festo SE & Co. KG, all rights reserved