Pepco

Vďaka finančnej podpore spoločnosti PEPCO sa uskutoční niekoľko aktivít 16. ročníka Európskej noci výskumníkov. 

Ako prvou je sprievodné podujatie „Veda v osade“. Počas celodennej návštevy skupiny vedcov a študentov v regiónoch Slovenska je zabezpečený interaktívny vedecko – popularizačný program pre deti z marginalizovaných skupín. Cieľom tejto aktivity je dostať vedu a inovácie aj k deťom zo znevýhodneného prostredia, ktoré by sa k aktivitám projektu nedostali. Program bude zrealizovaný na škole s prevahou žiakov z rómskej komunity, ako aj priamo v rómskej osade.  

Aktivita „Ukrajinský kútik“ sa realizuje ako priestor pre ukrajinské výskumníčky a výskumníkov pôsobiacich na Slovensku v Starej tržnici v Bratislave a v OC Optima Košice. Ukrajinskí návštevníci podujatia v týchto lokalitách tak nájdu na jednom mieste prezentáciu vedcov zo svojej domovskej krajiny. Zároveň, prezentujúce vedkyne a vedci z Ukrajiny budú k dispozícii pre sprevádzanie ukrajinských detí po stánkoch a atrakciách podujatia. Za účelom prilákania čo najväčšieho počtu ukrajinských návštevníkov bude vytvorená pozvánka na podujatie v ukrajinčine, ktorá bude distribuovaná na školy s významnejším počtomi ukrajinských žiakov.

Poslednou aktivitou, ktorá sa uskutoční vďaka podpore PEPCA je „Výlet za vedou“. Ide o zorganizovanie exkurzie pre deti z marginalizovaného prostredia na podujatie Európska noc výskumníkov 2022 v Bratislave a Košiciach.