ČSOB - GENERÁLNY PARTNER PODUJATIA

ČSOB Finančná skupina je v súčasnosti jednou z najväčších a najsilnejších finančných skupín na Slovensku. Vďaka svojim jednotlivým entitám vyniká širokým portfóliom služieb a produktov, medzi ktorými nájdete hypotéky, spotrebné úvery, bežné účty, sporiace a investičné produkty, spoločensky zodpovedné fondy, služby elektronického bankovníctva, produkty životného a neživotného poistenia, lízingové produkty, ale tiež správu cenných papierov či poradenské služby pri generačnej výmene v rodinných firmách. Medzi kľúčové piliere ČSOB sa radí spoločenská zodpovednosť, preto sú prirodzenou súčasťou skupiny aj nadačné aktivity.

V dnešnej dobe sa stáva stále naliehavejšou úlohou pre firmy a organizácie zvažovať svoju environmentálnu zodpovednosť a aktívne prispievať k ochrane životného prostredia. Touto témou sa aktívne zaoberá je ČSOB. V špeciálnom rozhovore dnes predstavíme prístup ČSOB k otázkam environmentálnej udržateľnosti a inováciám, ktoré následne prinášajú benefity pre ich klientov ale aj širšiu spoločnosť


1. Ovládne raz podľa vás umelá inteligencia ľudstvo?

Veríme, že toto riziko zostane len v rovine námetov pre filmovú tvorbu. No téma ako vedieť využívať AI v prospech spoločnosti, je viac než aktuálna a treba o nej hovoriť.  Pre príklady netreba chodiť ďaleko a svedčí o tom aj počet rôznych podvodov, na ktoré AI bola zneužitá

2. Zameriava sa Vaša spoločnosť aj na otázky týkajúce sa ochrany životného prostredia?

Áno, už niekoľko rokov sa snažíme minimalizovať dopad fungovania našej firmy na životné prostredie súborom opatrení pre znižovanie našej uhlíkovej stopy. Osobitnou kapitolou je naša úverová politika, v rámci ktorej existujú odvetia, ktoré z dôvodu negatívneho vplyvu na životné prostredie alebo spoločnosť nefinancujeme vôbec. Uvedomujeme si, že prechod z tzv. hnedej na zelenú formu podnikania nie je pre firmy jednoduchý, a preto im v tejto oblasti poskytujeme poradenstvo a tiež tzv. tranzitné financovanie. To im má práve pomôcť s investíciami do ekologickejšej formy prevádzky.

3. Aké konkrétne projekty alebo inovácie vo vašej spoločnosti súvisia s vedou a inováciami, aké sú ich výsledky?

Jedným z najnovších projektov našej spoločnosti, ktorý priamo podporuje vedu a inovácie, je náš  Digitálny Smart grant, ktorý sme spustili ešte len tento rok a záujem oň nás mimoriadne prekvapil. V rámci neho prerozdeľujeme sumu 150.000 na projekty, ktoré posúvajú Slovensko o niečo ďalej na trajektórii digitalizácie a inovácii. Osobitnou kapitolou sú investície do inovácii v bankovníctve samotnom, nakoľko naša spoločnosť aktuálne prechádza veľkým projektom digitalizácie s cieľom prinášať klientom inovácie pre ich komfortnejší život.