Európska noc výskumníkov 2023

Posledný septembrový piatok mohli návštevníci zažiť najväčšie podujatie zamerané na propagáciu vedy avýskumu na Slovensku - Európsku noc výskumníkov. Podujatie, ktoré predstavuje kľúčovú úlohu pripodpore dialógu medzi výskumníkmi averejnosťou a pri zvyšovaní povedomia ovede. 

Odkaz do budúcnosti: Európska noc výskumníkov nám pripomenula, že veda nie je len abstraktný koncept, ale skutočný motor inovácií a pokroku. Prepojenie vedcov a verejnosti prehlbuje porozumenie o dôležitosti vedy vspoločnosti a pomáha odstrániť mýty či lepšie porozumieť svetu okolo seba 

Festival vedy sa konalsúbežne až v 25 krajinách Európy, pričom saho každoročne zúčastňuje viac ako 1,5 milióna návštevníkov a viac ako 25000 výskumníkov a výskumníčok. 17. ročník prebiehal na Slovensku Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline aPopradeV každom meste sa návštevníci ponorili do fascinujúceho sveta výskumu ainovácií, formou, ktorá bola zrozumiteľná pre každého.  

Srdcom každého veľkého podujatia sú jeho návštevníci, Európska noc výskumníkov 2023 nebola výnimkouV rámci všetkých festivalových lokalít sa podujatia zúčastnilo viac ako 150 000 návštevníkov vrátane 83 000 žiakov a študentov. Tieto čísla svedčia o obrovskom záujme a podpore, ktorú si výskumníci získali zo strany verejnosti. Svoju prácu prezentovalo celkovo 1646 vedcovv rámci 250 vedeckých stánkov, 107 prednášok, 33 workshopov a 14 diskusiíPredstavili sa odborníci z viacerých ústavov Slovenskej akadémie vied, slovenských univerzít, neziskových organizácií, štátneho sektora, ale aj súkromných firiem. 

 

Myšlienkou podujatia bolo prezentovať výsledky vedy a techniky ako neoddeliteľnú súčasť našich každodenných životov. Podujatie sa zameralo na prezentáciu technologických výdobytkov a inovatívnych riešení, ktoré nám uľahčujú a spríjemňujú život, ale najmä nám môžu pomôcť zvrátiť nepriaznivé trendy globálneho vývoja. V každom festivalovom meste bol program venovaný, okrem iného, dvom hlavným témam, a to:

-          VODA – šetrenie, ochrana, čistenie, predchádzanie míňaniu zdrojov, a pod.

-          UMELÁ INTELIGENCIA – úloha pri napredovaní ľudstva a riešenie problémov, ktorým musí svet čeliť (so zreteľom aj na možné riziká).

Návštevníci sa dostali k vede bližšie prostredníctvom interaktívnych prezentácií vo vedeckých stánkoch, vedeckých prednášok, diskusií, workshopov a súťaží. Rovnako mali možnosť zažiť prehliadku interaktívnych exponátov a vyskúšať si niektoré experimenty aj na vlastnej koži.

Medzi festivalové lokality v Bratislave patrili okrem Starej tržnice aj priestory Národného osvetového centra – V-klubu, kaviareň LAB.cafe, Zážitkové centrum vedy AURELIUM a loď Kriváň. Celodenný program od 9.00 do 23.00 hod. predstavil vedu a inovácie netradičnou a pútavou formou. Jedným z najväčších lákadiel Bratislavy bola videoprojekcia Zeme „SPHERE“. Videoprojekcia znázorňovala ako vyzerala naša planéta pred 650 miliónmi rokov a predpovedala budúci vývoj. Návštevníci sa mohli na vlastné oči presvedčiť, že klimatické zmeny, žiaľ, nie sú len mýtus a že za posledné desaťročia sa celosvetovo zvýšila teplota vzduch. Projekciu počas dňa komentoval uznávaný slovenský vedec Ján Madarás, odborník na geológiu.

V mestách Košice, Žilina, Poprad a Banská Bystrica sa festival uskutočnil v nákupných centrách, čo umožnilo osloviť aj návštevníkov, ktorí by sa inak o vedecké témy nezaujímali.  

 

Európska noc výskumníkov 2023 sa konala pod záštitami prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, predsedu vlády Slovenskej republiky Ľudovíta Ódora, predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu, predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej, predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ondreja Luntera, predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského, primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla, primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska, primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka a primátora mesta Žilina Petra Fabiáne.

Na Slovensku sú hlavnými organizátormi podujatia Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA), Slovenská akadémia vied (SAV), portál EURACTIV a Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Projekt bol finančne podporený rámcovým programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií Horizon Europe, časť Marie Skłodowska-Curie actions pod číslom 101060946. Na úspešný 17. ročník podujatia Európska noc výskumníkov nadviažeme opäť v roku 2024, opätovne v posledný septembrový piatok, 27.9.2024, avšak už pod novým názvom Európska noc vedy!

Kompletné informácie o podujatí vrátane programu v jednotlivých mestách a lokalitách sú sprístupnené na: https://www.nocvyskumnikov.sk/

Fotodokumentácia z podujatia: https://www.flickr.com/photos/152898019@N02/albums

Aftermovie z podujatia: https://www.youtube.com/watch?v=LXox96JSBGc&t=51s

Posúvame hranice ľudského poznania ...