Nadácia ESET

Nadácia ESET je nezisková organizácia založená spoločnosťou ESET, ktorej cieľom je poskytovať finančnú podporu pre vzdelávania, výskumu a inovácie, a pomáhať v boji proti kybernetickým hrozbám. Nadácia ESET sa angažuje v rôznych charitatívnych a vzdelávacích projektoch a aktívne prispieva k zvyšovaniu povedomia o kybernetickej bezpečnosti a online rizikách.

V dnešnej ére rýchleho technologického pokroku a neustáleho vývoja informačných technológií je nevyhnutné mať na pamäti, že najväčšie vedecké objavy v histórii ľudstva môžu mať nečakaný vplyv na našu budúcnosť. Umelá inteligencia nám otvára dvere k nevídaným možnostiam, je preto dôležité poznať názory a perspektívy lídrov v tejto oblasti. V rozhovore s generálnym riaditeľom spoločnosti ESET Richardom Markom, sme sa pýtali, aký vedecký objav považuje za najlepší a ako sa stavia k otázke, či umelá inteligencia raz môže ovládnuť ľudstvo. Taktiež sme sa dozvedeli, akým spôsobom sa ESET zaoberá otázkami týkajúcimi sa ochrany životného prostredia.

Ktorý doterajší vedecký objav v histórií ľudstva považujete za najlepší a prečo?

Neviem na to úplne priamo odpovedať. Keďže pracujem v oblasti informačných technológii, tak možno písmo a s tým súvisiace symboly, ktoré umožnili rozvoj matematiky. Tomu predchádzala ľudská reč, ale to asi nemožno považovať za objav, skôr za výsledok evolúcie. Možnosť zdieľať a ukladať informácie je kľúčová pre ďalší rozvoj poznania. Z môjho pohľadu je zázračné, že pomerne jednoduchými matematickými rovnicami vieme veľmi presne popisovať javy v prírode. Ale „zázračných“ objavov je veľmi veľa. Napríklad teória relativity, ktorá na prvý pohľad dáva limit na to, ako rýchlo vieme cestovať vesmírom, ale v skutočnosti otvára teoretickú možnosť dosiahnuť hranice viditeľného vesmíru počas ľudského života. Alebo kvantové počítače, kde využívame „zázračné“ vlastnosti základných stavebných prvkov nášho sveta, či výskum DNA, kde odhaľujeme tajomstvá základných stavebných kamienkov všetkého živého.

Ovládne raz podľa vás umelá inteligencia ľudstvo?

Nemyslím si to. Záleží tiež od toho, čo myslíme pod ovládnutím. Už teraz trávime na počítačoch a telefónoch veľkú časť svojho času. Myslím, že od momentu, keď budú počítače samostatne myslieť, uvedomovať si sami seba, či mať svoje vlastné ciele, sme ďaleko. Na druhej strane dosahujú už teraz obdivuhodné výsledky pri schopnosti spracovať a nejakým spôsobom interpretovať obrovské množstvá informácií, čo môže pôsobiť ohromujúco a až nebezpečne. Nie je ťažké si predstaviť použitie umelej inteligencie vo vojenskom priemysle, čo postupne úplne zmení pravidlá hry. Ale stále to budú ľudia, ktorí o takomto použití rozhodnú a tieto systémy vytvoria.

Zameriava sa Vaša spoločnosť aj na otázky týkajúce sa ochrany životného prostredia?

Pripravujeme ESET Campus, kde sa snažíme zvoliť najmodernejšie technológie v tom, ako využívať dostupné zdroje energie, možnosti jej premeny a skladovania a to všetko spôsobom, ktorý vytvorí veľmi príjemné pracovné podmienky a zaujímavé mestské prostredie. Nevieme sa vyhnúť CO2 stope v dôsledku zabudovania stavebných materiálov, energie na samotnú výstavbu, či výrobu technologických častí. Následná prevádzka však dokáže túto stopu postupne znižovať. Najradšej by som bol, ak by sa nám podarilo úplne „odstrihnúť“ od externých dodávateľov energií, či iných zdrojov, napr. vody. Tak ďaleko sa nám dostať zatiaľ nepodarilo, ale stále na projekte pracujeme a hľadáme nové možnosti.