SIEA

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) je slovenská vládna inštitúcia, ktorá zohráva dôležitú úlohu v oblasti inovácií a energetiky. Jej podstata spočíva v podpore a rozvoji inovácií, výskumu a energetických riešení na Slovensku. Vďaka svojej činnosti prispieva k rozvoju nových technológií, zlepšeniu energetického sektora a celkovej ekonomickej a environmentálnej udržateľnosti krajiny.

V ďalšom rozhovore zo série sa dozviete ako SIEA reaguje na najnovšie trendy v oblasti vedy, technológií a environmentálnej zodpovednosti. Odpovede na nasledujúce otázky nám poskytol Stanislav Jurikovič, generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry

Ovládne raz podľa vás umelá inteligencia ľudstvo?

Nemyslím si to, a ani to nie je úplne možné. Niektoré z našich projektov podporujú aj digitalizáciu v podnikoch. Snažíme sa o to, aby nám umelá inteligencia pomáhala s každodennými procesmi a nebojíme sa jej. Práve naopak. V našich vzdelávacích aktivitách realizovaných na školách sa snažíme rozvíjať vlastnosti mladých ľudí, ktoré umelá inteligencia nikdy nenahradí. Ide napríklad o kreativitu, flexibilitu, či schopnosť pracovať v tíme. Musíme a je v našom záujme sa zmieriť s tým, že AI nás bude sprevádzať pri všetkých aktivitách bežného života.

Ako by ste zvýšili záujem o vedu u mladých ľudí?

Je potrebné podporovať zvedavosť mladých ľudí a na otázky, ktoré ich zaujímajú im dávať odpovede, alebo nasmerovať ich na cestu, kde odpovede nájdu sami. Dnešní mladí ľudia sú šikovní, kreatívni a digitálne zruční. Vedu a výskum by sme u nich mohli spopularizovať prostredníctvom tém, ktoré ich zaujímajú. Hudba, hry, šport či sociálne siete.

Bez ktorého vedeckého objavu si neviete predstaviť život?

Pre nás ako energetickú agentúru je zaujímavé obdobie druhej polovice 19. stor. To sa nieslo v znamení technických vynálezov spojených s elektrinou, ako žiarovka, elektromotor, veterná turbína a v neposlednom rade telefón či fonograf – predchodca gramofónu.

Aký prínos môže vaša spoločnosť priniesť do oblasti výskumu a rozvoja v týchto oblastiach?

Prostredníctvom viacerých výziev poskytujeme priamu finančnú pomoc pre podniky na inovácie či digitalizáciu. Ide o naše inovačné poukážky, kreatívne či digitálne vouchery. Podnikatelia na Slovensku môžu financie Európskych štrukturálnych fondov využiť na výskum a vývojov nových produktov, služieb a prostredníctvom nich zostať relevantnými a konkurencieschopnými na slovenskom aj medzinárodnom trhu.

Zameriava sa Vaša spoločnosť aj na otázky týkajúce sa ochrany životného prostredia?

Našou misiou, ktorú sa nám darí napĺňať v dlhodobom horizonte, je podpora podnikateľov a domácností na ceste k šetreniu energií a využívaniu obnoviteľných zdrojov. Realizujeme a pripravujeme projekty, ktoré ponúkajú príležitosť žiť v zdravších energeticky efektívnych budovách. Naši odborní energetickí konzultanti bezplatne radia, ako ušetriť energie, peniaze aj tým aj životné prostredie.

V najbližších mesiacoch spustíme projekt s názvom Kapacity pre regióny. Doplníme energetických odborníkov v SIEA tak, aby boli v každom krajskom meste a na budúcu jeseň začneme spolu so samosprávnymi krajmi otvárať regionálne centrá udržateľnej energetiky. Pokryjú celé územie Slovenska. Cieľom je znížiť vlastnú spotrebu v regiónoch a v čo najväčšej možnej miere pokrývať spotrebu energie z obnoviteľných zdrojov. Výsledkom budú stabilnejšie podmienky pre rozvoj regiónov a tým aj kvalitnejší život ich obyvateľov.