Súťaže 2023

Zapojte sa do niektorej z našich súťaží!

Ani tento rok nevynecháme tradičné súťaže pre žiakov, ale aj učiteľov! Zapojte žiakov napríklad do výtvarnej súťaže alebo do súťaže Vyčisti svoju rieku.

Umelá inteligencia - Budúcnosť v obrazoch
Súťaž potrvá do 17. septembra 2023.

Súťaž je určená pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií (do 15 rokov), kde majú príležitosť vyjadriť svoje predstavy a pohľady na tému umelej inteligencie. 

Umelá inteligencia je úžasným fenoménom, ktorý má potenciál zmeniť svet, a my chceme vedieť, ako si to predstavujete práve vy- žiaci. Vytvorte umelecké dielo, ktoré vyjadruje vaše názory, predstavy a emócie súvisiace s touto témou. 

Zamyslite sa nad otázkami, aký vplyv môže mať v budúcnosti umelá inteligencia na naše každodenné životy, čo sú jej potenciálne výhody a nevýhody. Môžete skúsiť porozmýšľať aké by bolo ideálne spolužitie medzi človekom a strojom alebo ako by umelecké dielo mohlo prezentovať vzťah medzi človekom a umelou inteligenciou. 

Vyčisti svoju rieku
Súťaž potrvá do 17. septembra 2023.

Cieľom aktivity je nielen vyčistiť rieky, ale aj šíriť povedomie o význame ochrany vôd, biodiverzity a environmentálnych problémov súvisiacich s odpadom. Chceme dosiahnuť, aby sa ľudia stali aktívnymi ochranármi a zodpovednými členmi spoločnosti, ktorí si vážia a chránia naše vodné zdroje. Súťaž je príležitosťou pre jednotlivcov, komunity, školy a organizácie zapojiť sa do spoločnej snahy o čistšie a zdravšie rieky. Sme presvedčení, že spoločným úsilím dosiahneme skutočnú zmenu a pozitívny vplyv na naše životné prostredie.

Viac informácií:
https://www.nocvyskumnikov.sk/kategoria/sutaze