Vedecký kuriér

Prihláste svoju triedu a zapojte sa do aktivity Vedecký kuriér.

Cieľom aktvity Vedecký kuriér  je ukázať žiakom vedeckú prácu a nadchnúť ich pre vedu a výskum. Prostredníctvom tejto aktivity Európskej noci výskumníkov si žiaci budú môcť vyskúšať pokusy z rôznych vedeckých oblastí. Vďaka experimentom a priamemu zážitkovému vzdelávaniu si žiaci budú môcť vyskúšať, aká môže byť práca výskumníkov zaujímavá! 

Tak ako minulý rok, aj tento sme si pre Vás pripravili Vedeckého kuriéra zameraného na rôzne vedecké oblasti: 

  • KOZMICKÝ STRÁŽCA - Planetárna obrana

  • VEDECKÉ OKIENKO - Oceán v skúmavke

  • ZOONIVERSE

  • FYZIKA - Čo všetko dokáže voda a ako sa dajú oklamať oči?

Prihlasovací formulár 


Viac informácií:

https://www.nocvyskumnikov.sk/program/mesto-vedecky-kurier.html