O festivale

Európska noc výskumníkov na Slovensku

Tento rok sa festival vedy uskutoční 30.9.2022! Po dvoch online ročníkoch opäť pripravujeme podujatie vo fyzickej podobe. Tešíme sa na stretnutie s vami!

Hlavný organizátor podujatia, Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, portálom EurActiv.sk a Centrom vedecko-technických informácií SR, opäť pripravia bohatý a maximálne pestrý program, ktorý osloví všetky vekové kategórie a záujmové skupiny. Špeciálnou cieľovou skupinou projektu sú deti v školskom veku, pričom dôraz je kladený predovšetkým na zvýšenie ich záujmu o štúdium prírodných vied a technických smerov na vysokých školách.

Mottom 16. ročníka bude „Dôverujme vede“, ktorým chceme divákov a najmä mladých ľudí podnietiť k aktivite a zážitkovému vzdelávaniu. Prostredníctvom pokusov a interaktívnych ukážok chceme ukázať, že za všetkými javmi okolo nás a dejmi v prírode sú vedecké vysvetlenia a princípy. Naším cieľom je podnietiť mladých ľudí aj širokú verejnosť k tomu, aby si jednoduché pokusy vyskúšali aj doma a ich prostredníctvom lepšie spoznali vedu a ľudí, ktorí za ňou stoja. Hlavná téma bude reflektovať aj aktivitu Vedecký kuriér, v rámci ktorej budeme distribuovať sety s pokusmi pre žiakov na školy po celom Slovensku. Okrem toho, chceme toto témou poukázať aj na potrebu verifikovania teoretických poznatkov a kritického a kreatívneho myslenia, ktoré sú potrebné vo všetkých oblastiach vzdelávania.  

Festival vedy Európska noc výskumníkov je projekt finančne podporovaný rámcovým programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií - Horizon Europe, v časti - Marie Skłodowska-Curie actions pod číslom 101060946.  Európska noc výskumníkov vznikla z iniciatívy Európskej komisie a je paralelne organizovaná v 30 štátoch Európy. 

Tešíme sa na Vás!

Tento projekt je spolufinancovaný z programu Európskej únie na podporu výskumu a inovácií Horizont Európa, Marie Sklodowska-Curie Action, grantová zmluva číslo 101060946.

Záštitu nad podujatím prevzali aj:

prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, premiér Slovenskej republiky Eduard Heger, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislavský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, mesto Banská Bystrica, Žilinský samosprávny kraj, mesto Žilina

Získajte viac informácií o celoeurópskej iniciatíve a projekte European Researchers´Night:

EUROPEAN RESEARCHERS' NIGHT

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS - RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAMME