Banská Bystrica

Banská Bystrica

30. september 2022, piatok.

Europa SC, vstup voľný. 

Na príprave programu intenzívne pracujeme.