Bratislava

Bratislava

27.11.2020, celé Slovensko


Podujatie pod záštitou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu a primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla.