Sprievodná lokalita: Hvezdáreň Medzev

Sprievodná lokalita: Hvezdáreň Medzev

Na programe intenzívne pracujeme, pre viac informácií navštívte:

Hvezdáreň a planetárium Medzev /Štóska 174, 044 25 Medzev/ 

Pracovisko Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria, ktoré je kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja. 

www.kcubar.sk