Sprievodné podujatia

Sprievodné podujatia

S radosťou Vám oznamujeme, že aj v roku 2023 sme sa rozhodli realizovať sprievodné podujatia Európskej noci výskumníkov. Je pre nás dôležité, aby ste sa mohli zúčastniť podnetných aktivít aj v ďalších lokalitách a načerpali tak nové skúsenosti. 

Sprievodné podujatia sa uskutočnia pred, po ale aj počas samotného festivalu vedy.

Interaktívna prezentácia vedeckých myšlienok a pestrý program na Vás čaká na nasledujúcich sprievodných podujatiach: