Príbehmi proti predsudkom

Príbehmi proti predsudkom

Zapojte svoju triedu do aktivity na zmierňovanie predsudkov medzi žiakmi

Cez aktivitu Príbehmi proti predsudkom, ktorá bude bude súčasťou tohtoročnej Európskej noci výskumníkov, žiaci a žiačky 2. stupňa ZŠ môžu zažiť simuláciu výskumu na vlastnej koži. Dozvedia sa viac o tom, čo sú to predsudky a stereotypy, ako sa tvorí dotazník, aké podoby môže mať experiment a ako sa dajú vedecké poznatky z takéhoto výskumu preniesť do praxe. Cieľom aktivít je pracovať na zlepšovaní medziľudských vzťahov žiakov a žiačok k rôznym menšinám a priblížiť im prácu vedcov a vedkýň z oblasti spoločenských a humanitných vied.

 

Celý program prebehne v online forme, zapojení pedagógovia budú mať k dispozícii metodickú príručku a pokyny k priebehu hodiny.  

Prečítajte si viac o projekte. 

Prihláste svoju školu do programu Príbehmi proti predsudkom. Prihlasovanie je otvorené do 30.10.2020.